Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi - misją Fundacji jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich.
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/