Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury - państwowa instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

https://www.nck.pl/