Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Fundacja im. Roberta Schumana - jej celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwija programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje członkostwo w UE, współpracuje z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
http://www.schuman.org.pl/