Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Edukacja zdalna w czasie pandemii – zagadnienia, na jakie zwraca uwagę UNICEF Polska

Utworzono: 15-05-2020
Edukacja zdalna w czasie pandemii – zagadnienia, na jakie zwraca uwagę UNICEF Polska

 

UNICEF Polska wskazuje najważniejsze kwestie dotyczące planowania i przebiegu edukacji zdalnej, na które powinny zwrócić uwagę wszystkie instytucje i podmioty odpowiedzialne za ten proces.

UNICEF przystąpił do Globalnej Koalicji na rzecz Edukacji, monitorując wspólnie m.in. z UNESCO oraz WHO sytuację edukacyjną dzieci na świecie. Rolą UNICEF jest dbanie o to, aby prawa wszystkich dzieci były respektowane. Jednym z nich jest prawo do edukacji. Według UNICEF Polska planowanie procesu edukacji zdalnej wymaga uwzględnienia kilku niezwykle istotnych kwestii.

UNICEF Polska wskazuje, że dla właściwego przebiegu edukacji zdalnej konieczne jest:

 1.     Stworzenie planu kształcenia dostosowanego do sytuacji i możliwości uczniów.

 2.     Regularne monitorowanie procesu dydaktycznego.

 3.     Zapewnienie infrastruktury do organizacji edukacji zdalnej oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego dzieci i  nauczycieli.            

4.     Wsparcie nauczycieli i rodziców w uczestniczeniu w procesie edukacji zdalnej.

5.     Zagwarantowanie bezpieczeństwa on-line i opracowanie zasad „net-etykiety” w kontaktach.

6.     Zapewnienie inkluzyjności procesu nauczania.

7.     Zwrócenie uwagi na rozwój społeczno-emocjonalny uczniów i ich dobrostan psychiczny.

8.     Motywowanie uczniów do rozwoju fizycznego oraz zagwarantowanie czasu na relaks i   zabawę.

9.     Stałe utrzymywanie kontaktu i nawiązywanie relacji.

10.  Partycypacja uczniów w kreowaniu i przebiegu procesu kształcenia oraz dbałość o realizację praw dziecka.

Więcej informacji 

Źródło: UNICEF Polska

Przejdź do góry strony