Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Informacje ogólne o programie Grundtvig 2

Projekty partnerskie dotyczące kształcenia dorosłych to projekty, w których głównym zamierzeniem jest rozszerzenie współpracy europejskiej pomiędzy mniejszymi organizacjami, mniej doświadczonymi we współpracy międzynarodowej, zajmującymi się kształceniem dorosłych.

Cele:

  • wzmocnienie europejskiej współpracy między mniejszymi instytucjami/organizacjami działającymi na rzecz kształcenia dorosłych;
  • poprawa jakości edukacji dorosłych poprzez szeroką wymianę doświadczeń, praktyk i metod kształcenia dorosłych;
  • promowanie wiedzy na temat różnorodności kulturowej, społecznej oraz gospodarczej Europy wraz z popularyzacją dobrych, sprawdzonych rozwiązań w zakresie edukacji dorosłych i polityki zatrudnienia.

Przejdź do góry strony