Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pomorski Kurator Oświaty - decyzją nr 73/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. - przyznał Akredytację Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Akredytacja jest formalnym potwierdzeniem wysokiej jakości pracy. Nasz Ośrodek spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029).

Przyznanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty akredytacji naszemu Ośrodkowi traktujemy jako duże osiągnięcie a zarazem formę uznania dla efektów wieloletniej, bo od 30 lat prowadzonej działalności w zakresie realizowania potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jest placówką akredytowaną nieprzerwanie od 2005 roku. Obecna decyzja utrzymuje ważność akredytacji do 2025 roku.

Bożena Żuk
Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Dokument potwierdzający decyzję o przyznaniu akredytacji:

Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty
Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty