Konsultacje oraz porady prawne

15 maja br. w Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku został uruchomiony punkt udzielania konsultacji, porad prawnych, dedykowany w szczególności dyrektorom oraz nauczycielom szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego, do których uczęszczają dzieci i młodzież – uchodźcy z Ukrainy. 

Wsparcie dotyczy:

  • stosowania zmieniającego się prawa oświatowego w zakresie opieki, wychowania i nauczania uczniów - uchodźców z Ukrainy, wsparcie nauczycieli w pedagogizacji/ rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży z Ukrainy w zakresie obowiązujących w Polsce rozwiązań prawa oświatowego;
     
  • konsultowania bieżących problemów związanych z prawnymi uwarunkowaniami organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej, w zakresie w/w uregulowań prawnych.

Konsultacje oraz porady prawne udzielane będą pisemnie do 31 sierpnia 2024 r. przez prawnika dr Arkadiusza Gliszczyńskiego.

Adres  do korespondencji poradyprawne@podn.slupsk.pl

Zagadnienia prawne i odpowiedzi: