Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Pierwsze certyfikaty udziału w PPEM przyznane!

Pierwsze certyfikaty udziału w PPEM przyznane!

Utworzono: 30-08-2019
Pierwsze certyfikaty udziału w PPEM przyznane!

Po weryfikacji nadesłanych wniosków i ocenie ich zgodności w wymaganiami certyfikacyjnymi zawartymi w Regulaminie certyfikacji, komisja certyfikacyjna w składzie:

przewodnicząca:

- Aleksandra Bąkowska – członek Pomorskiej Rady Oświatowej, przewodnicząca zespołu roboczego ds. edukacji morskiej, dyrektor Przedszkola Miejskiego
nr 12 Niezapominajka w Słupsku;

członkowie:- Teresa Szakiel – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,- Bożena Żuk – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,- Iwona Poźniak – koordynator Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, członek zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,- Krystian Zdziennicki – Departament Edukacji i Sportu, Referat aktywizacji zawodowej i społecznej, członek zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,- Małgorzata Bukowska-Ulatowska – konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdański, członek zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,- Maciej Barański – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie, koordynator łebskiego programu edukacji morskiej „Łeba perłą jest Bałtyku”, zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,

- Janusz Frąckowiak – trener żeglarstwa, Yacht Clubu Rewa, zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,

postanowiła przyznać Certyfikaty Udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej następującym placówkom:

 

  • Szkole Podstawowej nr 86 im. profesora Jerzego Sampa w Gdańsku,
  • Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi,
  • Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisław Hryniewieckiego w Słupsku,
  • Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie,
  • Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie,
  • Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku,
  • Zespołowi Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni.

 

Wszystkie ww. szkoły w pełni zrealizowały działania przewidziane w Regulaminie certyfikacji. Komisja pragnie podkreślić dużą kreatywność wszystkich szkół we wdrażaniu edukacji morskiej oraz zaangażowanie w prowadzenie praktycznych zajęć żeglarskich na wodzie.

Certyfikowanym szkołom serdecznie gratulujemy!

O terminie i miejscy wręczenia Certyfikatów Udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej powiadomimy dyrektorów wyróżnionych szkół i szkolnych koordynatorów PPEM osobnym komunikatem.

Z upoważnienie komisji certyfikującej

Iwona Poźniak

sekretarz zespołu ds. edukacji morskiej

Pomorskiej Rady Oświatowej

koordynator PPEM w ODN w Słupsku

Przejdź do góry strony