Trwa IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Utworzono: 24-05-2023

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” realizowany jest od dziewięciu lat jako ogólnopolski konkurs historyczny dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności oraz tożsamości regionalnej i lokalnej, a także doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej. Ukierunkowanie tematyczne konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do kraju i regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku, a współorganizatorem – Województwo Pomorskie.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Cieszy się dużym zainteresowaniem szkół i uczniów w całej Polsce – corocznie uczestniczy w nim od 3000 do 4000 uczniów z ok. 600 szkół. W województwie pomorskim, w bieżącym roku szkolnym, do udziału w konkursie zgłosiło się 48 szkół, z których do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 63 pomorskich uczniów.

Wizyta studyjna, organizowana corocznie w Gdańsku dla laureatów etapów wojewódzkich konkursu oraz nauczycieli-opiekunów, stanowi ważny element między etapem wojewódzkim a ogólnopolskim konkursu. W 2023 roku odbyła się w terminie 17-20 kwietnia. Celem tej wizyty jest przygotowanie jej uczestników do etapu finałowego. Umożliwia ona również uczestnikom udział w wycieczce edukacyjnej poświęconej historii Polski lat 1970-1990, a także rozwój kreatywności i umiejętności w obszarze wystąpień publicznych oraz dziennikarstwa.

Eliminacje ogólnopolskie i finał konkursu corocznie odbywają się w innym województwie. W tym roku odbędą się w województwie pomorskim – w Gdyni, w terminie 5-7 czerwca. W finale uczestniczyć będzie 48 laureatów etapów wojewódzkich konkursu, nauczyciele-opiekunowie, a także przedstawiciele szkół, samorządów wojewódzkich oraz partnerów regionalnych konkursu.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji Centrum Solidarności: https://olimpiadasolidarnosci.pl/aktualnosci/ oraz na FB: https://www.facebook.com/olimpiadasolidarnosci.