Zapraszam do współpracy Nauczycieli

Utworzono: 20-07-2022

Zapraszam do współpracy Nauczycieli, którzy chcieliby współtworzyć sieć doradców metodycznych w województwie pomorskim i dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi.

Termin składania dokumentów: do dnia 11 sierpnia 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zatrudni: 

Przedmioty objęte wspomaganiem/specjalności nauczycielskie

Planowany wymiar etatów nauczycieli – doradców metodycznych,
z przydziałem do danej placówki doskonalenia nauczycieli

ODN Słupsk    Zakres działania – powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk

wychowanie przedszkolne

1

edukacja wczesnoszkolna,
w tym oddziały „0”

1

język polski

język angielski

0,55

język niemiecki

0,22

historia

0,5

muzyka/edukacja muzyczna

przyroda

matematyka

0,5

geografia

0,25

chemia

fizyka

0,22

wychowanie fizyczne

0,7

religia

0,5

nauczyciel psycholog

0,3

nauczyciel przedmiotów zawodowych

0,5 – ODN Słupsk zasięg – powiaty przypisane do: ODN Słupsk, GODN Gdynia

wychowawca świetlic szkolnych, internatów/burs

0,5 – ODN Słupsk zasięg całe województwo