Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Sieć 13a: Między nami przyrodnikami, czyli interdyscyplinarność w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (subregion słupski)

Sieć 13a: Między nami przyrodnikami, czyli interdyscyplinarność w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (subregion słupski)

Termin rozpoczęcia:

11 lutego 2020, godz. 15:30-18:30

Forma:

Sieci

Status:

Otwarta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk ul. Bałtycka 29

O szkoleniu / programie:

 

III Spotkanie:

Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży - gry wideo, internet, portale społecznościowe, smartfony

 

 

Ekspert:

K.Rudnik

Koordynator formy:

Irena Czyż - konsultant ds. wspomagania pracy nauczycieli w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych
Kontakt:
pokój nr 2
tel. 59 84 23 567  wew. 38
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania po 4 godz.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 10.10.2019, godz. 15:00-18:00
  • II spotkanie - 4.12.2019, godz. 15.30-18.30
  • III spotkanie - 11.02.2020, godz. 15.30-18.30
  • IV spotkanie - maj 2020
 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.
 • W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej.

 

Przejdź do góry strony