Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Dofinansowanie na pracownie przyrodnicze w ramach Rezerwy Oświatowej 2020

Utworzono: 18-05-2020
Dofinansowanie na pracownie przyrodnicze w ramach Rezerwy Oświatowej 2020

Dobrze wyposażona pracownia biologiczna, geograficzna, chemiczna, fizyczna w zdecydowany sposób ułatwia nauczycielom przeprowadzenie lekcji z przedmiotów przyrodniczych. Eksperymenty wykonywane na lekcjach przyczyniają się do lepszego zrozumienia przez młodych ludzi otaczających je zjawisk, poszerzają horyzonty myślowe, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Minister Edukacji Narodowej 2 kwietnia 2020 r. wyznaczył rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość w bieżącym roku wynosi 0,4%. Dofinansowanie obejmuje m.in. wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) (KRYTERIUM V).

Warto podjąć starania, aby uzyskać dofinansowanie pracowni przyrodniczej. Aby uzyskać dofinansowanie szkoła powinna poinformować o tym swój organ prowadzący, który składa wniosek.

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 29 MAJA 2020 R. 

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;

b) które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);

c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;

d) które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;

e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy latach 2018-2019.

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.

Wzory wniosku i wykazu pomocy dydaktycznych określają załączniki nr 4 i nr 4a (wykaz pomocy dydaktycznych). Szczegóły: kliknij tutaj

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Przejdź do góry strony