Jak prze(ŻYĆ!) w szkole - czyli, jak może być przyjemnie uczyć i uczyć się. Co daje znajomość podstaw neurodydaktyki?

Jak prze(ŻYĆ!) w szkole - czyli, jak może być

Termin rozpoczęcia:

7 grudnia 2022, godz. 11:00-14:00

Forma:

Seminarium stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 7, aula

O szkoleniu / programie:

  • Neurodydaktyka jako dziedzina wiedzy; definicja pojęcia „neurodydaktyka”; czym jest a czym nie jest w praktyce szkolnej;
  • Granice stosowalności rozwiązań i interpretacji neurodydaktycznych; neuropedagogika a neuroedukacja – miejsce w dyskursie o zmianach w procesie edukacji; źródła znaczenia procesu edukacji jako adoptacji gatunkowej – czy edukację trzeba wymyślić od nowa?;
  • Wybrane przykłady zastosowań neurodydaktyki w praktyce szkolnej; neurobiologia relacji, mechanizmy lustrzane a jakość edukacji; stres w procesie zapamiętywania; zmiany neurorozwojowe a możliwości komunikacji i relacji uczeń-nauczyciel; biologiczne podstawy edukacji spersonalizowanej.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Ekspert:

dr Marek Kaczmarzyk

Koordynator formy:

Renata Kołosowska – nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: r.kolosowska@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie będzie realizowane w formie stacjonarnej.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.