Konferencja: Migracja międzykulturowa jako skutek wojny w Ukrainie. Wyzwania dla polskiego systemu edukacji

Konferencja: Migracja międzykulturowa jako skutek

Termin rozpoczęcia:

30 maja 2023, godz. 10:00-15:00

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

wszyscy zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, ul. Kościerska 11, Chojnice

O szkoleniu / programie:

Poruszane zagadnienia:

·       Adaptacja kulturowa i formy wsparcia uczniów z Ukrainy

·       Polska szkoła widziana oczami uczniów i nauczycieli z Ukrainy z doświadczeniem migracji

·       Budowanie więzi międzykulturowej

Treści ( szczegółowo):

·       ułatwienie zbiorowych i indywidualnych kontaktów z przedstawicielami innych kultur tj. ukraińskiej i polskiej,

·       przystosowanie się jednostek do warunków współdziałania z innymi kulturami tj. ukraińskiej i polskiej,

·       strategie zaradcze w kontekście wsparcia uczniów z Ukrainy dotkniętych wojną i doświadczeniem traumatycznymi.

·       różnice i podobieństwa w systemie edukacyjnym,

·       sposoby pokonywanie trudności językowych.

·       włączanie do zespołu klasowego ucznia z Ukrainy, 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Koordynator formy:

Tatiana Słojka – nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: t.slojka@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Konferencja odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  100 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń. Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.