Kurs na wychowawcę wypoczynku

Termin rozpoczęcia:

2 czerwca 2023, godz. 15:30 do 17 czerwca 2023, godz. 15:00

Forma:

Kurs zdalny

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

36 godz. dydaktycznych

Adresaci:

wszyscy zainteresowani

Cena:

100 zł

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Program zgodny z Rozporządzeniem MEiN

Szczegółowy harmonogram kursu – Kliknij tutaj

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Koordynator formy:

Renata Kołosowska - konsultant ds. wspomagania pracy nauczycieli w zakresie opieki i wychowania i profilaktyki

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 42
e-mail: r.kolosowska@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Na zgłoszenia czekamy do dnia 26.05.2023 r.

  1. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Wpłaty dokonuje się na konto bankowe w terminie podanym w e-mailu z informacją o zakwalifikowaniu na kurs.
  3. Nie dokonanie wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie.
  4. W przypadku opuszczenia zajęć, nie zaliczenia zajęć lub rezygnacji opłata za kurs nie będzie zwracana.
  5. Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest 100% obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia z poszczególnych zajęć.
  6. Prowadzący zajęcia indywidualnie decydują o sposobie zaliczenia ich zajęć.
  7. Uzyskane zaświadczenie potwierdza nabycie uprawnień wychowawcy wypoczynku i ma charakter bezterminowy.
  8. Wnioski, skargi i inne sprawy dotyczące realizacji kursu na wychowawcę wypoczynku należy kierować do Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.