Sieć 10: Międzynarodowi nauczyciele dla szkoły jutra - spotkanie 1 Temat: Zróżnicowane kulturowo społeczności szkolne

Sieć 10: Międzynarodowi nauczyciele dla szkoły

Termin rozpoczęcia:

22 marca 2023, godz. 16:30-18:45

Forma:

Sieci zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele pochodzący z innych krajów pracujący w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych (w tym nauczyciele z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa), zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Szkolenie poprowadzi dr Anna Cichecka - wykładowca w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna i międzykulturowa. W swojej pracy koncentruje się na sytuacji społeczno-politycznej w Afryce Subsaharyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet, praw człowieka oraz roli ruchów społecznych w procesach demokratyzacji. Promuje metody efektywnego nauczania i edukację globalną.

 

Poruszane zagadnienia:

 • Uczniowie pochodzących z odmiennych kultur w polskiej szkole.
 • Adaptacja kulturowa.
 • Wyzwania w pracy z wielokulturową klasą.
 • Stereotypy, uprzedzenia i wynikające z nich zachowania dyskryminujące.
 • Korzyści, czyli co daje praca z wielokulturową klasą.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Ekspert:

dr Anna Cichecka

Koordynator formy:

Marzena Tuliszka - nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz wspomagania nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: m.tuliszka@podn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online w dniu 22.03.2023 i rozpocznie się o godz. 16:30
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 16:00, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 3 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - marzec 2023
  • II spotkanie - kwiecień 2023
  • III spotkanie - maj 2023

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.