Sieć 28b: Ukraińskie dzieci w polskiej szkole - spotkanie 1

Sieć 28b: Ukraińskie dzieci w polskiej szkole -

Termin rozpoczęcia:

26 października 2023, godz. 15:30-17:45

Forma:

Sieci zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Wprowadzenie do edukacji wielokulturowej z warsztatami integracyjnymi.

Rozwijanie kulturowej wrażliwości i zrozumienia w środowisku szkolnym.

Wsparcie pedagogiczne i zawodowe ucznia z doświadczeniem migracji.

Efektywne sposoby komunikacji z rodzicami w różnych kontekstach kulturowych.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Koordynator formy:

Tatiana Słojka - nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego i wielokulturowości

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: t.slojka@podn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online w dniu 26.10.2023 i rozpocznie się o godz. 15:30
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 15, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania.
 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online 
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń. Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.