Aktywne słuchanie muzyki klasycznej na I i II etapie edukacji

Aktywne słuchanie muzyki klasycznej na I i II

Termin rozpoczęcia:

12 czerwca 2024, godz. 08:00-10:15

Forma:

Szkolenie stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele muzyki oraz studenci edukacji muzycznej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Katedra Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

O szkoleniu / programie:

Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej poprzez różne formy ekspresji/drogi poznania utworów:

 • improwizacje i inscenizacje ruchowe do muzyki, śpiew, grę na instrumentach perkusyjnych, muzogramy…..
 • poznanie literatury muzycznej różnych epok różnych twórców
 • analiza podstawy programowej 2017 pod kątem realizacji w/w formy

Kierunki polityki oświatowej państwa:

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Ekspert:

Ewa Misiewicz

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - nauczyciel konsultant ds. edukacji artystycznej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: e.misiewicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

 • Maksymalna liczba uczestników:  10
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
 • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
 • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.