Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Edukacja przez działanie - jak uczyć w XXI w.?

Edukacja przez działanie - jak uczyć w XXI w.?

Termin rozpoczęcia:

9 czerwca 2020, godz. 16:00-17:00

Forma:

Webinarium

Status:

Otwarta

Czas trwania:

1 godz. dydaktyczna

Adresaci:

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Uwielbiasz uczyć przez działanie?
Lubisz maksymalnie angażować swoich uczniów?
Zastanawiasz się jak to zrobić w czasach koronawirusa?

Spotkajmy się na konferencji online 
9 VI godz. 16.00-17.00

 

Podzielimy się inspiracjami jak wykorzystać atrakcyjne narzędzia do prowadzenia ciekawych zajęć, które pomogą Ci już teraz ale staną się też zalążkiem do pracy po epidemii.

 

 

Zabawa i działanie to warunek skutecznej edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapraszamy na spotkanie z trenerką Lego Education Academy Ingą Malik, która przybliży jak wykorzystując przedmioty codziennego użytku zachęcić dzieci do myślenia. Podzieli się również inspiracjami jak wykorzystać klocki do prowadzenia rozwijających zajęć, zarówno podczas pracy zdalnej jak i wówczas gdy wrócimy do przedszkola i szkoły.

 

Webinar poprowadzi:  

Iga Malik

                                         

 

Ekspert:

Inga Malik - trenerka Lego Education Academy

Koordynator formy:

 

Marek Wróblewski - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej
Kontakt:
pokój nr 3
tel. 59 84 23 567, wew.34
e-mail: m.wroblewski@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 16.00
 • Na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.
 • Zanim zalogujesz się na zajęcia przygotuj: małą łyżeczkę (taką do herbaty), łyżeczkę większą (taka do jedzenia zupy), pudełko po zapałkach lub inne małe, jedną zapałkę, długopis, monetę (dowolną). Dzięki tym kilku przedmiotom będziesz mógł/mogła aktywnie uczestniczyć w warsztacie.

 

 

-----------------------------------

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

 

 

----------------------------------- 

 • Maksymalna liczba uczestników: 100 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku).

 

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej

 

Formularz rejestracyjny

OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA

Prosimy NIE wpisywać danych drukowanymi literami.

Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie prywatnego adresu email, gdyż będzie używany w dalszej komunikacji (zaświadczenia, ewaluacja).

Stanowisko / Nauczany przedmiot*:

SZKOŁA / PLACÓWKA / INSTYTUCJA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

* - pola wymagane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mariusz Michalak, e-mail : iod@odn.slupsk.pl
Celem przetwarzania jest: Realizacja niniejszej formy doskonalenia.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda osoby, której dane dotyczą
Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.
Mam prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mam prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Przejdź do góry strony