Niekonwencjonalne metody nauczania muzyki w edukacji wczesnoszkolnej

Niekonwencjonalne metody nauczania muzyki w

Termin rozpoczęcia:

28 stycznia 2023, godz. 12:00-14:15

Forma:

Warsztaty metodyczne stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic, instruktorzy domów kultury i inni zainteresowani tematem

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Katedra Sztuki Muzycznej (aula) Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Partyzantów 22

O szkoleniu / programie:

1. Poznanie niekonwencjonalnych metod nauczania muzyki w edukacji wczesnej dziecka.

2. Realizacja praktyczna form aktywności muzycznej dziecka z wykorzystaniem niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych.

3. Aktywne słuchanie muzyki.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ekspert:

Ewa Misiewicz

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - nauczyciel konsultant ds. edukacji artystycznej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: e.misiewicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.