Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju

Termin rozpoczęcia:

21 września 2023, godz. 16:30-19:30

Forma:

Szkolenie zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele edukacji przedszkolnej, opiekunki grup grup żłobkowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Przedstawienie założeń wynikających z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz  środowiskowego modelu wwrdziwr. Omówienie procedury ubiegania się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli i opiekunów dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i przedszkolnych w konstruowaniu opinii z obserwacji na terenie placówki. Praktyczne wskazówki do przeprowadzania rozmów z rodzicem dziecka u którego zauważa się trudności rozwojowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Ekspert:

Władysława Hanuszewicz, Katarzyna Rodziewicz

Koordynator formy:

Władysława Hanuszewicz - nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: w.hanuszewicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Maksymalna liczba uczestników: 30 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Zaproszenie na spotkanie online…

Pół godziny przed szkoleniem EKSPERT prześle na adres mailowy podany 
w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.  

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
 • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
 • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.