Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne

Termin rozpoczęcia:

26 listopada 2022, godz. 09:00-16:00

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

10 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele poloniści, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki oraz instruktorzy domów kultury, świetlic szkolnych, SOSW, inni zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Teatr RONDO ul. Niedziałkowskiego 5 w Słupsku

O szkoleniu / programie:

Program już wkrótce

Kierunki polityki oświatowej państwa:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Koordynator formy:

Ewa Misiewicz - nauczyciel konsultant ds. edukacji artystycznej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: e.misiewicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie
  • Maksymalna liczba uczestników: 10 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku)