Zarządzanie szkołą w trakcie zmiany

Zarządzanie szkołą w trakcie zmiany

Termin rozpoczęcia:

październik 2021

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

dyrektorzy szkól i placówek oświatowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Determinanty zmiany.
Modele zarządzania sprzyjające wdrażaniu zmian.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Bożena Żuk

Koordynator formy:

Bożena Żuk – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 33
e-mail: b.zuk@odn.slupsk.pl