Konferencja metodyczna inaugurująca rok szkolny 2023/24

CHOJNICE

Utworzono: 20-06-2023

Chojnice, 29 sierpnia 2023 r. 
(powiat Kościerzyna, powiat Człuchów, powiat Chojnice)

 

Miejsce realizacji: Chojnice, Centrum Nauk Technicznych ul. Kościerska 11

Przewidywany przebieg

10:00 – 10:45 – część informacyjna

Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące nauczyciela

Kryterialna ocena pracy nauczyciela

10:45 – 11:00 – przerwa

11:00 – 12:30 – część seminaryjno-warsztatowa

Spotkania metodyczne nauczycieli

 

Prosimy o wybranie jednego z poniższych tematów i dokonania rejestracji

 

 Numer tematu
Temat warsztatów
Rejestracja
I
Spotkanie metodyczne nauczycieli 
języka polskiego
szkół podstawowych
II
Spotkanie metodyczne nauczycieli 
języka polskiego
szkół ponadpodstawowych
III
Spotkanie metodyczne nauczycieli 
języków obcych nowożytnych 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
IV
Spotkanie metodyczne nauczycieli 
matematyki
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
V
Spotkanie metodyczne nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej
w tym oddziałów "0"
VI
Spotkanie metodyczne nauczycieli 
historii
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
VII
Spotkanie metodyczne nauczycieli 
wychowania fizycznego 
szkół podstawowych (IV-VIII)
oraz szkół ponadpodstawowych
VIII
Spotkanie informacyjne dla nauczycieli 
biologii, chemii, fizyki, geografii 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych