List Pomorskiego Kuratora Oświaty – budowa sieci doradztwa metodycznego

Utworzono: 22-01-2020

Marszałek Województwa Pomorskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek województwa pomorskiego

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę z Pomorskim Kuratorem Oświaty oraz za działania we wspólnej trosce o wysoką jakość i rozwój oświaty w naszym województwie.

Priorytetem jest zagwarantowanie dzieciom i uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej. Mamy w województwie pomorskim profesjonalnych oraz zaangażowanych nauczycieli i specjalistów. W każdym jednak zawodzie, a w profesji nauczycielskiej w szczególności, ważną rolę odgrywa doskonalenie zawodowe, które daje szansę na znalezienie najlepszych rozwiązań w procesie edukacji dzieci i młodzieży, dlatego ważną rolę odgrywa wspomaganie nauczycieli w ich odpowiedzialnych zadaniach.

WIĘCEJ