Ogłoszenie o II uzupełniającym etapie naboru kandydatów na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego

Utworzono: 22-01-2020

Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045), ogłasza II uzupełniający etap naboru kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kuratorium.gda.pl