VII edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza” – nabór wniosków

Utworzono: 20-05-2022
VII edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza” – nabór wniosków

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, która w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego zajmuje się przeprowadzeniem konkursu, serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu "Nauczyciel Pomorza".

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury nauczycieli z pomorskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, którzy z pasją realizują działania dydaktyczne i wychowawcze, swoją postawą wspierają i inspirują innych pedagogów, a ponadto wykazują się zaangażowaniem w sprawy środowiska lokalnego.

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 finalistów, z których zostanie wyłonionych 5 laureatów. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2022" oraz statuetkę, pozostali – wyróżnienia. Dla laureatów przewidziano także nagrody pieniężne.

Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić: dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

Wnioski należy składać do 31 lipca br. O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Finaliści zostaną wyłonieni do końca września. O miejscu i terminie wręczenia nagród rekomendowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Uroczysta gala konkursu będzie miała miejsce podczas IX Forum Pomorskiej Edukacji.

Wniosek należy wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać wraz z załącznikiem nr 1 na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku:
al. gen. J. Hallera 14 80-401 Gdańsk
z dopiskiem: Konkurs „Nauczyciel Pomorza" w 2022 roku.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00–15.00 (od poniedziałku do piątku): tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106; e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl. Więcej na: https://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza/