Ankieta: Badanie potrzeb dyrektorów i nauczycieli 2024/2025

Utworzono: 24-04-2024

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
prosimy o określenie swoich potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych. Wskazane oczekiwania posłużą nam do przygotowania odpowiednich propozycji form doskonalenia w roku szkolnym 2024/25. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom diagnostycznym.

Link do ankiety: TUTAJ

Ankieta: Badanie potrzeb dyrektorów i nauczycieli 2024/2025