Bezpieczna pracownia chemiczna

Utworzono: 13-02-2020

30.01.2020 r. odbyło się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku  spotkanie z Marcinem Kraską z Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Tematem spotkania były zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi funkcjonowania szkolnych pracowni chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i ich mieszanin. Odpowiednie stosowanie się do tych wymogów stanowi niezbędny warunek bezpiecznego  korzystania z pracowni chemicznych przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.