Młodzieżowe Słowo Roku 2022

Młodzieżowe Słowo Roku 2022
Młodzieżowe Słowo Roku 2022
PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY

Głosami internautów przy dużej przewadze zwyciężyło słowo: essa – powszechnie znane i używane w środowisku młodzieży na znak radości, triumfu czy w ogóle pozytywnych emocji. Wśród najbardziej popularnych połączeń ze słowem essa znalazły się te, wskazujące na luz i stan błogości, np. mieć essę lub być na essie. W tym kontekście warto przypomnieć, że zwycięski wyraz ma także swoje warianty niewerbalne. Może występować w postaci gestu lub emotikonu.

Kapituła natomiast postanowiła przyznać Nagrodę Jury wyrazowi, który znalazł się blisko podium, jest to odklejka. Słowo oznacza stan, ewentualnie osoby, które są oderwane od rzeczywistości i ten aspekt dotyczy nie tylko zachowania, samopoczucie, ale też oceny wypowiadanych treści: „Gdy – jak wskazuje wyróżniona definicja – ktoś za bardzo odpłynął w krainę marzeń i żyje w swoim świecie”. Odklejka już wcześniej występowała w języku potocznym, ale przez młodzież została odkryta na nowo dzięki obecnym w slangu jednostkom z przedrostkiem od- odnoszącym się do osób, np.: odklejony, odklejus, odkleja.

Ze strony: https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/Rozstrzygniecie-plebiscytu-Mlodziezowe-Slowo-Roku-2022;9285778.html

 

Młodzieżowe Słowo Roku 2022
Z komunikatu Jury po pierwszym etapie plebiscytu (15.11.2022)

Pierwszy etap plebiscytu Młodzieżowe Słowo roku 2022 wyłonił 20 finałowych jednostek językowych, które zostały ułożone alfabetycznie. Jury wraz z przedstawicielami PWN, organizatora konkursu, zakwalifikowało te słowa, które spełniały jednocześnie dwa warunki – miały najwyższą frekwencję wśród zgłoszeń oraz były zgodne z zasadami regulaminu. Dodatkowo sposób ich funkcjonowania we współczesnym języku i komunikacji został skonsultowany z zespołem doradczym nastolatków z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży.

Lista finałowych słów: