REL – Młodzieżowym Słowem Roku 2023

Decyzją internautów Młodzieżowym Słowem Roku 2023 został rel. Na plebiscytowym podium znalazły się też: sigma i oporowo. Kapituła przyznała dodatkowo Nagrodę Jury słowu oddaje.

Rel, które zdobyło 19 tysięcy głosów, jest wyrażeniem aprobaty dla tego, co mówił przedmówca. Dobrze oddaje charakter komunikacji młodzieży – jak pisze w swoim komentarzu Przewodnicząca Jury Anna Wileczek: Młodzieżowe słowo roku 2023 r. jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej – obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu. Rel ma też (prawie) wszystkie cechy językowego hitu. Jest światowe, pochodzi od angielskiego relatable ‘możliwy do powiązania z czymś’, jest krótkie, funkcjonuje jako samodzielny skrót umożliwiający szybką i puentującą reakcję komunikacyjną, jest przyjazne, gdyż tworzy atmosferę pozytywności przez oddawanie takich znaczeń jak: „zgadzam się z tobą”, „czuję tak samo”, „potwierdzam”, „racja”, i w końcu – jest bardzo popularne wśród młodzieży.

Drugie miejsce zdobył wyraz: sigma – popularne określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej odnoszącej sukcesy. Na trzecim miejscu znalazło się oporowo, używane jako synonim wyrażenia „do oporu / w opór”.

Członkowie kapituły przyznali Nagrodę Jury słowu oddaje, wyróżniającemu się w plebiscycie zdominowanym przez zapożyczenia angielskie jako polskie, kreatywne językowo słowo. Wyraz ten oznacza: „coś się opłaca, zwraca włożony wysiłek (niekoniecznie pieniądze)”.

Informacja ze strony: https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/REL-Mlodziezowym-Slowem-Roku-2023;9286107.html

REL – Młodzieżowym Słowem Roku 2023