Szkolenie ORE: Kościół w dobie odzyskania niepodległości

Szkolenie ORE: Kościół w dobie odzyskania niepodległości

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie: Kościół  w dobie odzyskania niepodległości

Termin:  13-15 grudnia 2019
Miejsce szkolenia:  Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku
Edukacja historyczna i obywatelska
Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości
doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele języka polskiego

Cele szkolenia:

Przybliżenie problematyki związanej z rolą Kościoła katolickiego.

  1. Ukazanie roli Kościoła katolickiego w działalności na rzecz mobilizacji społeczeństwa dla utrzymania niepodległego państwa.
  2. Ukazanie sytuacji Kościołów grekokatolickiego i prawosławnego w okresie odzyskania niepodległości przez Polskę.
  3. Prezentacja materiałów audiowizualnych potrzebnych w pracy nauczyciela historii i WOS.
  4. Przedstawienie wizerunku katolicyzmu w kinie II RP.
  5. Ukazanie Kościoła II RP w obiektywie i PRL i III RP.
  6. Ukazanie zagadnień religijnych w kronikach Polskiej Agencji Telegraficznej w okresie II RP.
  7. Przedstawienie procesu odbudowy polskiej organizacji kościelnej w czasach przedkonkordatowych.
  8. Omówienie udziału duchowieństwa w organach władzy państwowej w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości.
  9. Omówienie odzyskania niepodległości przez Polskę po raz drugi w 1989 roku.
  10. Przedstawienie sytuacji katolików polskiego pochodzenia na terenie Rosji Sowieckiej w latach 1918 – 1937 oraz omówienie konsekwencji Traktatu Ryskiego.
Szczegółowe informacje:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/5010