Program Stypendialny Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC już po raz dziesiąty organizuje rekrutację do Programu Stypendialnego Horyzonty. Rekrutacja potrwa do 31-ego marca 2020.

Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1000 złotych netto na osobę.

Licea i technika współpracujące z Fundacją EFC to instytucje z całej Polski, w których nauczyciele odgrywają istotną rolę w życiu uczniów - wspólnie z nimi budują bezpieczną, sprzyjającą rozwojowi społeczność szkolną. Tworzą nie tylko odpowiednie warunki do nauki, ale stymulują również rozwój społeczny, wpisując się w bliską nam ideę wszechstronnego rozwoju młodych ludzi. 

Program Stypendialny Horyzonty, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków, to szansa na naukę w najciekawszych szkołach w Polsce. Stypendyści Horyzontów uczą się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie społeczne. Pomagamy nie tylko w nauce, ale także w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami.

Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem czy opłatami szkolnymi. Wsparcie to także finansowanie pasji takich, jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

Więcej informacji o Programie i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.efc.edu.pl

Informację nadesłano:

Emilia Gromadowska
Prezes Zarządu
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
ul. Mokotowska 63/60, 00-533 Warszawa
Tel. +48 606 770 955
E-mail:   biuro@efc.edu.pl

Program Stypendialny Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC