Minuta dla SM

Pracownicy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku przyłączyli się do Akcji #MinutadlaSM zaproponowanej przez Fundację StwardnienieRozsiane.Info z Gdyni.

Motywem przewodnim akcji jest kolor pomarańczowy, będący kolorem-symbolem SM. Ideą akcji jest zrobienie sobie zdjęcia z pomarańczowym akcentem. Celem akcji jest zwiększanie świadomości o tym, czym jest stwardnienie rozsiane, dzielenie się rzetelną wiedzą odnośnie tej choroby, a także wspieranie chorych w tym, by nie rezygnowali ze swoich marzeń.

Z przyjemnością dokładamy nasze zdjęcia do specjalnej pocztówka, która będzie zaprezentowana podczas ogólnopolskiej Konferencji „SM- i co z tego” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zaplanowanej w dniach 9-10 maja 2020 r.

Udział w Akcji #MinutadlaSM dał nam też nową wiedzę o sobie jako społeczności: potrafimy się "na trzy/cztery" zjednoczyć i z radością działać wspólnie, wspierając innych! :-) Organizatorom Akcji gratulujemy pomysłu. Z przyjemnością wzięliśmy udział w tej cennej inicjatywie 

Minuta dla SM
Minuta dla SM
Minuta dla SM
Minuta dla SM
Minuta dla SM
Minuta dla SM
Minuta dla SM