Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku

Silni przeszłością żyjemy przyszłością

- relacja z jubileuszu 25-lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

 

Szczęśliwy, komu w życiu dano
Doczekać plonu swojej pracy.
Adam Asnyk

Za nami jubileuszowe spotkanie. Dwudziestopięciolecie istnienia naszej Placówki świętowaliśmy w nowoczesnym kompleksie, w którym mieści się teatr Rondo oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. Swą obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości, wieloletnich przyjaciół, współpracowników oraz byłych pracowników Ośrodka. Uroczyste spotkanie było fantastyczną okazją do wspomnień snutych na scenie i w kuluarach teatru. Wątki retrospektywne widoczne są także w artykułach zamieszczonych w „Informatorze Oświatowym". Autobiograficzny ton wyraźnie dominuje wśród zamieszczonych w nim tekstów. Również prezentacja multimedialna towarzysząca uroczystości zawierała zdjęcia, na których uwiecznieni zostali pracownicy Ośrodka podczas realizacji różnorodnych działań, związanych z doskonaleniem nauczycieli, w różnych okresach działalności naszej Placówki. Wielu z nas z rozrzewnieniem patrzyło na siebie sprzed lat, myślami wracając w zaczarowany wspomnień świat. Jubileusz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli stał się także impulsem do rozmów na temat perspektyw jego rozwoju. Współczesny świat wymaga, aby nauczyciele angażowali się w ciągłe, trwające przez całą ich karierę zawodową, doskonalenie zawodowe. W obszarze doskonalenia przed naszym Ośrodkiem stoi masa wyzwań, które wiążą się m.in. z przemieszczaniem edukacji. Pojawią się inne formy wspomagania ucznia, inne formy pracy z dzieckiem małym, lub też z młodzieżą, inne problemy. Aby je rozwiązać, potrzebne będą takie osoby, jak konsultanci, doradcy metodyczni, którzy będą wspomagać rozwój nauczycieli pracujących z młodym człowiekiem. W kontekście wdrażanych zmian w edukacji, a tym samym nowych oczekiwań
i wymagań, jakie stoją dziś przed placówkami doskonalenia, szczególnego znaczenia nabiera potrzeba systemowego wspomagania szkół i placówek oświatowych; tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń; zachęcania nauczycieli do korzystania z potencjału własnego. Podczas seminaryjnej dyskusji rozważaliśmy m.in. na ile jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań, jakie niesie za sobą budowanie lokalnej polityki oświatowej. Licznie zgromadzeni dyrektorzy szkół oraz dyrektorzy wydziałów oświaty jednostek samorządu terytorialnego z uznaniem wypowiadali się na temat pracy konsultantów i specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. Nie ma lepszej promocji dla firmy, niż wyrazy uznania i sympatii wyrażane przez zwierzchników czy też klientów, korzystających ze świadczonych usług. Możemy być dumni z tego, że dostrzeżone zostały nasze starania i dorobek, stanowiący efekt zaangażowania w wykonywaną pracę każdego z obecnych i byłych pracowników Ośrodka. W licznych laudacjach wygłaszanych przez naszych Gości, nie tylko przytaczano przykłady wspólnie zrealizowanych działań, odwoływano do współpracy z konkretnymi konsultantami naszego Ośrodka, ale też podkreślano udział Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w rozwoju szkół i podnoszeniu jakości kształcenia. Wyrazy uznania cieszą, ale też mobilizują do lepszej pracy. O tym, że będzie ona realizowana w lepszych warunkach poinformował obecnych na uroczystości wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego, pan Czesław Elzanowski, który wspólnie z dyrektorem Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Adamem Krawcem, przekazał dyrektorowi Ośrodka miniaturkę samochodu, symbolizującą środki przyznane na zakup samochodu służbowego. Wicemarszałek, gratulując nam wspaniałego Jubileuszu, podkreślił, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jest jedna z dwu wojewódzkich placówek wspierających dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w realizacji bieżących zadań. Od aktywności kadry Ośrodka zależą efekty nauczania i wychowania, tym samym zależy jakość pomorskiej edukacji.
O znaczeniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dla rozwoju Pomorza mówili także: Marek Biernacki, członek Sejmiku Województwa Pomorskiego;
dr hab. Tadeusz Sucharski, prorektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, przedstawiciele słupskiego starostwa powiatowego oraz starostwa w Chojnicach; wiceprezydent miasta Słupska z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, dyrektorzy wydziałów oświaty urzędów gminy Kobylnica oraz Ustka. Wszystkie dotychczasowe dokonania naszego Ośrodka nie byłyby możliwe, gdyby nie znakomicie funkcjonujący zespół ludzi nastawionych na diagnozowanie i realizację oczekiwań i potrzeb nauczycieli, na wysokie standardy pracy i dbałość o należy tą jakość szkoleń, konsultacji i doradztwa. Nie mielibyśmy tylu sukcesów i tak pięknej uroczystości, gdyby nie współpracujący z nami twórczy i kreatywni dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek oświatowych, pracownicy instytucji kultury, poradni psychologiczno-pedagogicznych i zaprzyjaźnionej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku. Obchody 25-lecia istnienia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku pozostaną w naszych sercach i pamięci także z uwagi na wspaniały występ artystów. Po oficjalnej części Jubileuszu goście mogli przemierzyć z nimi najbardziej odległe zakątki Europy, słuchając najpopularniejszych arii różnych narodów.

 

Bożena Żuk
Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku

"Informator Oświatowy" - Wydanie Jubileuszowe nr 3/2014:

 • Mieczysław Struk: Pomorze 2020 (s.3)
 • Czesław Elzanowski: Perspektywy Edukacji Pomorskiej (s.6) 
 • Adam Krawiec: Budowanie pomorskiego systemu jakości edukacji (s.8)
 • Maria Kozak: Jeszcze w zielone gramy (s.10) 
 • Wanda Rychły: Z sentymentem myślę (s.12)
 • Łucja Knop: Tyle się zdarzyło (s.13)
 • Małgorzata Kowalska: Nieważne skąd wieje wiatr (s.14)
 • Lech Kowalewski: Z kart kalendarza Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (s.16)
 • Małgorzata Kamińska: Wykaz pracowników i doradców metodycznych: 1 września 1989 - 1 września 2014 (s.20)
 • Ewa Misiewicz: Doskonalenie i wspomaganie szkół i nauczycieli. Zadania edukacyjne Pomorskiego Kuratora Oświaty (s.23)
 • Iwona Poźniak: Ogólnopolskie i wojewódzkie konferencje (s.25)
 • Lech Kowalewski: Szkolenia rad pedagogicznych (s.28)
 • Dorota Iwanowicz: „Informator Oświatowy" - czasopismo z tradycją (s.30)
 • Maria Grażyna Wieczorek, Mateusz Weiiand: Projekty unijne realizowane przez ODN (s.32)
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku
Jubileusz 25-lecia ODN w Słupsku