Konkurs Po Morskie Żagle Wiedzy - uczniowie szkół ponadpodstawowych

Departament Edukacji i Sportu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego
do udziału w Konkursie Po Morskie Żagle Wiedzy

Konkursu Po Morskie Żagle Wiedzy
w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne 
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, którzy do 20 lutego 2023 r. ukończą 15 lat.

Do udziału w Konkursie można przystąpić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie filmu prezentującego morskie i żeglarskie walory województwa pomorskiego wraz z opisem, przy czym:

 1. film:
  1. będzie odnosił się do jednego z następujących obszarów tematycznych:
   • aktywności wodne na różnych akwenach (żeglarstwo i inne sporty wodne);
   • jednostki pływające i infrastruktura (np. jachty, żaglowce, statki rybackie, porty, mariny, przystanie, itp.);
   • zawody związane z morzem, gospodarką rzeczną i jeziorami (np. kapitan, bosman, nawigator morski, nurek, okrętowiec, rybak, biolog morski, itp.);
   • ludzie morza – ich pasje i dokonania;
   • kultura morska i żeglarska w literaturze i sztuce, w tym malarstwo, rzeźba, bursztyn, szanty i pieśni morskie;
  2. będzie trwał: od 1,5 do 2 minut;
  3. zostanie umieszczony na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link;
 2. opis:
  1. będzie uzasadniał wybór obszaru tematycznego;
  2. będzie liczył maksymalnie 800 znaków ze spacjami.

Nagrodą w Konkursie jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim organizowanym w ramach Projektu w kwietniu 2023 roku. Udział w rejsie wymaga od uczestnika posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez elektroniczny formularz w terminie do 27 lutego 2023 r.
Do wypełnienia elektronicznego formularza potrzebne będą następujące informacje:

 1. imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe uczestnika Konkursu;
 2. nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu;
 3. wybrany obszar tematyczny;
 4. link do filmu;
 5. opis.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie dokumentów uczestnika projektu do 20 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
„Po Morskie Żagle Wiedzy”

Informacji na temat KONKURSU udziela:

 • Kamila Kargulewicz: tel. 58 32 68 426, @ k.kargulewicz@pomorskie.eu
 • Joanna Bajor: tel. 58 32 68 742, @ j.bajor@pomorskie.eu

Załączniki:

 1. regulamin konkursu "Po Morskie Żagle Wiedzy" w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne,
 2. dokumenty wymagane do udziału w Konkursie, w tym:
  • oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
  • zakres danych uczestnika projektu,
  • deklaracja udziału w projekcie,
  • oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

STRONA KONKURSU: TUTAJ

Konkurs Po Morskie Żagle Wiedzy - uczniowie szkół ponadpodstawowych