Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

Redakcja: Iwona Poźniak

Pomorskie Żagle Wiedzy  – wsparcie regionalne

Materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej.
Projekt współfinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

ZE WSTĘPU

Rozwój Pomorza w zgodzie z jego historią i tradycją

Województwo pomorskie, z racji swojego geograficznego położenia i pięknej tradycji, nieodłącznie związane jest z wodą: zarówno z morzem, jak i z bogatym układem wód śródlądowych. Potencjał regionu został wzmocniony za sprawą zrealizowanych projektów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I”, „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” oraz „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Przedsięwzięcia te posłużyły wzmocnieniu infrastruktury w postaci marin, przystani, a także sprzętu pływającego, w tym łodzi żaglowych niezbędnych do nauki żeglowania, zdobywania stopni żeglarskich, regat i rekreacji, a w szczególności do realizacji praktycznych zajęć żeglarskich dla uczniów.

Mając na uwadze harmonijny rozwój regionu oparty o jego potencjał przyrodniczy, jak również dobre doświadczenia związane z realizowanymi do tej pory przedsięwzięciami wykorzystującymi nadmorskie położenie województwa, zarówno w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, jak i w aktualnej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, wskazano na konieczność wzmocnienia działań nakierowanych na szeroko rozumianą edukację morską i żeglarską.

Publikacja dostępna jest:

  • w wersji do druku - plik pdf (kliknij tutaj
  • lub do przeglądania jako książka online (link poniżej)