Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Zajmuję się prowadzeniem działalności dydaktycznej i organizacyjnej z psychologii, udzielaniem pomocy psychologicznej oraz wspomaganiem i pomocą w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki przez nauczycieli.

Pomagam w ewaluacji działań i badaniu potrzeb, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Zainteresowania: psychologia dzieci i młodzieży.

Kontakt:
e-mail: k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Numer telefonu: 607 654 666

Data konsultacji telefonicznych

Godziny, w których będę dostępna/będę dostępny

14.04.2020

od 9.00 do 11.00

15.04.2020

od 9.00 do 11.00

16.04.2020

od 9.00 do 11.00

17.04.2020

od 9.00 do 11.00

20.04.2020

od 9.00 do 11.00

21.04.2020

od 9.00 do 11.00

22.04.2020

od 9.00 do 11.00

23.04.2020

od 9.00 do 11.00

24.04.2020

od 9.00 do 11.00