Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

   Uwaga! Pomoc 800 12 12 12 po ukraińsku  

 

Od środy 2 marca 2022 r. przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim. Będzie też można uzyskać wsparcie w języku rosyjskim.

Dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim:


– w godzinach 15.00-22.00:

 • środa, 2 marca 2022 r.
 • czwartek, 3 marca 2022 r.
 • poniedziałek, 7 marca 2022 r.
 • czwartek, 10 marca 2022 r.
 • poniedziałek, 14 marca 2022 r.
 • wtorek, 15 marca 2022 r.
 • środa, 16 marca 2022 r.
 • poniedziałek, 21 marca 2022 r.
 • wtorek, 22 marca 2022 r.
 • środa, 23 marca 2022 r.
 • czwartek, 24 marca 2022 r.
 • środa, 30 marca 2022 r.

– w godzinach 22.00-6.00:

 • piątek, 11 marca 2022 r.
 • sobota, 26 marca 2022 r.

Kontakt:
Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Chocimska 6 , 00-791 Warszawa 
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96 
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka