Wspomaganie pracy szkoły - jak to działa? 

WSPOMAGANIE PRACY SZKOŁY
POMOC DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z UKRAINY

 

Każda pomorska szkoła może wziąć udział w tzw.: Wspomaganiu – kompleksowym wsparcie szkół i placówek oświatowych.

W związku z sytuacją na Ukrainie i napływem uchodźców do Polski proponujemy szkołom specjalną ofertę wspomagania dostosowaną do potrzeb i oczekiwań konkretnej placówki

W ramach wspomagania proponujemy:

I. W zakresie zarządzania:

Moduł I

 • wdrażanie aktualnych zapisów prawnych w oparciu o specustawę i inne bieżące rozporządzenia w celu usprawnienia organizacji pracy placówki oświatowej
 • procedury organizacji oddziałów przygotowawczych w szkole – zadania dyrektora
 • procedury i  możliwości zatrudniania osób ze znajomością języka ukraińskiego w oddziałach przygotowawczych
 •  

II. W zakresie organizacji i przebiegu procesu edukacyjnego i opiekuńczo-wychowawczego w szkole i placówce oświatowej

Moduł I

 • procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole – interwencje i inne działania

Moduł II

 • organizacja interdyscyplinarnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem różnic kulturowych i obyczajowych

Moduł III

 • dziecko ukraińskie w polskiej szkole możliwości szukania wsparcia w sieci – przegląd zasobów online, informacje dla nauczycieli, rodziców, uczniów

Moduł IV

 • uczeń cudzoziemski w polskiej szkole – podstawy metodyki

Moduł V

 • język ukraiński online – możliwości podnoszenia kompetencji językowych nauczycieli
 • język polski dla nauczycieli z Ukrainy

Moduł VI

 • konsultacje indywidualne – bieżące wsparcie i rozwiazywanie problemów