Poszukujemy Nauczycieli, Wolontariuszy ze znajomością j. ukraińskiego oraz Koordynatorów pomocy w powiatach i gminach / Шукаємо вчителів, волонтерів зі знанням української мови та координаторів допомоги в повітах та ґмінах

Poszukujemy  Nauczycieli, Wolontariuszy ze znajomością j. ukraińskiego oraz Koordynatorów pomocy w powiatach i gminach / Шукаємо вчителів, волонтерів зі знанням української мови та координаторів допомоги в повітах та ґмінах

Запрошуємо до співпраці викладачів та волонтерів зі знанням української мови

Вчителі - Форма заявки - натисніть тут

Волонтери - Форма заявки - натисніть тут

Координатор комунальної допомоги в Україні - Форма заявки - натисніть тут

 

Zapraszamy do współpracy Nauczycieli i Wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego oraz Koordynatorów pomocy Ukrainie w powiatach i gminach.

NauczycieleFormularz zgłoszeniowy – naciśnij tutaj

Wolontariusze – Formularz zgłoszeniowy – naciśnij tutaj

Gminny koordynator pomocy Ukrainie – Formularz zgłoszeniowy – naciśnij tutaj

 

INFORMACJA RODO                                                 ІНФОРМАЦІЯ RODO