Konferencja podsumowująca projekt "Bałtyk bez barier"

Konferencja "Bałtyk bez barier"

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Partnerami serdecznie zaprasza na Konferencję podsumowującą projekt "Bałtyk bez barier":
Termin Konferencji: 16 maja 2023 r., godz. 10.00 – 15.00
Miejsce wydarzenia: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, audytorium C (poziom 3), ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk
Celem konferencji jest przedstawienie i podsumowanie zrealizowanych w ramach Projektu działań, osiągniętych wskaźników oraz zaprezentowanie głównych rezultatów.
Cele szczegółowe wydarzenia to m.in.:

 • prezentacja Programu edukacyjnego pn.: „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących” wraz z szerokim wachlarzem materiałów
  i narzędzi edukacyjnych opracowanych w ramach projektu do wykorzystania przez nauczycieli
  i edukatorów podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 10 do 19 lat;
 • zapoznanie z aktywnymi metodami pracy z uczniem podczas edukacji dotyczącej ochrony Morza Bałtyckiego, uwzględniającymi również potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniów słabowidzących;
 • prezentacja zagadnień związanych z ochroną Morza Bałtyckiego;
 • zapoznanie z raportem oceny i skuteczności wdrożenia opracowanego programu edukacyjnego
  wraz z rekomendacjami.

Zapraszamy:

 • przedstawicieli kształcenia pozaformalnego; edukatorów i animatorów zajęć przyrodniczych;
 • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • nauczycieli szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym nauczycieli
  i opiekunów pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz nauczycieli i opiekunów uczniów słabowidzących;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek samorządowych zajmujących się
  edukacją w zakresie ochrony środowiska morskiego;
 • przedstawicieli instytucji wspierających rozwój zawodowy nauczycieli.

Zaproszonymi gośćmi będą: przedstawiciele kuratoriów oświaty, przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw nadmorskich, przedstawiciele instytucji finansujących Projekt tj. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także eksperci z ramienia wszystkich Partnerów w Projekcie.

Konferencja podsumowująca projekt "Bałtyk bez barier"