Warsztaty Bałtyk bez barier dla dzieci i młodzieży

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza uczniów w wieku 10-19 lat z ich nauczycielami/edukatorami z województw nadmorskich do udziału w bezpłatnych, 2-dniowych warsztatach organizowanych w ramach projektu „Bałtyk bez barier”.

Projekt „Bałtyk bez barier” dofinansowano w ramach funduszy EOG oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Partnerzy w projekcie: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Uniwersytet Metropolitalny w Oslo, stowarzyszenie Grønlands flytende bybondelag w Oslo.

Informacje o warsztatach, naborze oraz rejestracja online dostępne są na stronie projektowej https://frug.ug.edu.pl/baltyk-bez-barier/

Program warsztatów kliknij tutaj

ZGŁOSZENIA ONLINE:

Warsztaty:              

Terminy warsztatów i zgłoszenia online:                    

1. Warsztaty dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (10-19 lat)

Termin I:   26 – 27 maja 2022 r.       Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ (zgłoszenia od 04 do 16 maja 202

2. Warsztaty dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (10-19 lat)

Termin II:   15 – 16 września 2022 r.         Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do 31 maja 2022)

1. Warsztaty – poziom szkoły podstawowej – dla dzieci/młodzieży w wieku 10 -14 lat, w tym dzieci/młodzieży słabowidzących (Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, który tego sprzętu używa na co dzień)

Termin I:   6 – 7 czerwca 2022 r.      Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do16 maja 2022)

2. Warsztaty – poziom szkoły podstawowej – dla dzieci/młodzieży w wieku 10 -14 lat, w tym dzieci/młodzieży słabowidzących (Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, który tego sprzętu używa na co dzień)

Termin II:   19 – 20 września 2022 r.      Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do 31 maja 2022)

1. Warsztaty – poziom szkoły ponadpodstawowej – dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat, w tym młodzieży słabowidzącej (Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, który tego sprzętu używa na co dzień)

Termin I:   9 – 10 czerwca 2022 r.      Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do 16 maja 2022)

2. Warsztaty – poziom szkoły ponadpodstawowej – dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat, w tym młodzieży słabowidzącej (Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, który tego sprzętu używa na co dzień)

Termin II:   26 – 27 września 2022 r.      Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do 31 maja 2022)