Świetlica

Karta pracy - Rozwijanie kreatywnego myślenia - Link

Karta pracy - Zajęcia integracyjne - Link

Przydatne Zwroty - Link

Karta pracy - Obrzydzenia - Link

Karta pracy - Zaskoczenie - Link

Karta pracy - Złość - Link