Klasa VI

Karta pracy - Pierwsze słowa i zwroty (j. niemiecki) - Link

Karta pracy - Przedstawianie się i liczebniki do 20 (j. niemiecki) - Link

Karta pracy - All about me (j. angielski) - Link

Karta pracy - Liczby od 20 do 100 (j. niemiecki) - Link

Karta pracy - Dni tygodnia, miesiące, pory roku (j. niemiecki) - Link

Karta pracy - Odmiana czasowników regularnych przez osoby (j. niemiecki) - Link

Karta pracy - Pytanie o drogę i udzielanie informacji (j. niemiecki) - Link

Karta pracy - past-simple-Czasowniki regularne (j. angielski) - Link

Karta pracy - Pytanie o samopoczucie oraz proponowanie poczęstunku (j. niemiecki) - Link

Tłumaczenia materiałów Pearson na język ukraiński - Link