Klasa III

Karta pracy - epoki literackie - Link

Karta pracy - Proces Franz Kafka - Link

Karta pracy - Odyseja Homer- Link

Karta pracy - Pani Bovary Gustaw Flaubert - Link

Karta pracy -  Renesans (Odrodzenie) - Link

Karta pracy - Zbrodnia i kara Fiodor Dostojewski - Link

Karta pracy - Cierpienia Młodego Wertera - Link

Karta pracy - Średniowiecze - Link

 Aneks do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - PL - UA