Klasa I

Karta pracy - Człowiek istotą społeczną, „W centrum uwagi 1” - Link

Karta pracy - Kultura masowa - Link

Karta pracy - Człowiek istotą społeczną - Link