Przydatne linki

Prawo

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Raport NIK Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców

Podstawy prawne regulujące prawa dziecka z doświadczeniem migracji do nauki i poszanowania jego odrębności kulturowej

Poradnik dyrektora szkoły

Publikacje dla nauczycieli

Materiały metodyczne na temat nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego

Teksty pomocnicze do nauczania języka polskiego oraz historii

Nauczyciele języka polskiego – podręczniki

Nauczyciele historii

Publikacje dotyczące rozwijania kompetencji międzykulturowych

Publikacje na temat wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów z doświadczeniem migracji

Cały swiat w naszej klasie:

Wspieranie

Diagnoza:

Publikacje przydatne dla uczniów i ich rodziców

Linki:

Scenariusze zajęć:

Materiały Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

Materiały Sieci Organizacji Społecznych

Scenariusze zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych – klasy IV-VIII

Scenariusz krótki zajęć wzmacniających i wspierających radzenie sobie ze stresem dla młodzieży

Webinary:

Wojna w Ukrainie. Jak o niej rozmawiać z dziećmi i młodzieżą

Codziennik rodzica

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie?