Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w pomorskiej szkole. Aspekty prawne, metodyczne, kulturowe i psychologiczne.

Warunki współpracy:

  • Przesłanie przez szkołę / placówkę oświatową KARTY ZGŁOSZENIA wspomagania rozwoju szkoły / placówki oświatowej (do pobrania plik WORD) do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Słupsku.
    • KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać e-mailem: kursy@odn.slupsk.pl  ( skan z podpisem dyrektora) lub faksem: 59 84 23 567.
  • Po otrzymaniu KARTY ZGŁOSZENIA konsultant – specjalista ds. wspomagania ODN Słupsk skontaktuje się z Dyrektorem Szkoły lub osobą do kontaktu wskazaną na KARCIE ZGŁOSZENIA.
  • Wskazanie osoby do kontaktu tzw. szkolnego / przedszkolnego koordynatora ds. wspomagania
  • Współpraca w zakresie prowadzenie dokumentacji wspomagania określonej przez ODN w Słupsku.
  • Uzgodnienie i przestrzeganie zasad finansowania wspomagania / form szkoleniowych.