Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Subregion słupski

Sieć 14a: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami (subregion słupski)
Sieć 14a: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami (subregion słupski)

23 październik 2019, godz. 15:30-17:00

Biały Spichlerz Słupsk, ul. Szarych Szeregów 12

Sieć 4a: Dziecko z doświadczeniem migracji (subregion słupski)
Sieć 4a: Dziecko z doświadczeniem migracji (subregion słupski)

29 październik 2019, godz. 16:00-18:30

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 15a: Samorządność zaczyna się w szkole (subregion słupski)
Sieć 15a: Samorządność zaczyna się w szkole (subregion słupski)

4 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 24: Zadania wychowawcy w pracy internatu SOSW (subregion słupski)
Sieć 24: Zadania wychowawcy w pracy internatu SOSW (subregion słupski)

8 listopad 2019, godz. 10:00-13:00

internat SOSW w Słupsku, ul. Sobieskiego 13

Sieć 16: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka)
Sieć 16: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka)

13 listopad 2019, godz. 11:00-13:30

siedziba PoZŻ, Gdynia, al. Jana Pawła II 11

Sieć 25: Zajęcia terenowe jako forma organizacyjna nauczania przedmiotów przyrodniczych (subregion słupski)
Sieć 25: Zajęcia terenowe jako forma organizacyjna nauczania przedmiotów przyrodniczych (subregion słupski)

13 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

Sieć 27: Aktywna tablica (gmina Dębnica Kaszubska)
Sieć 27: Aktywna tablica (gmina Dębnica Kaszubska)

19 listopad 2019, godz. 15:00-17:30

SP w Motarzynie

Sieć 11a: Mały człowiek wiele może (subregion słupski)
Sieć 11a: Mały człowiek wiele może (subregion słupski)

20 listopad 2019, godz. 16:00-17:30

Szkoła Podstawowa nr 4 w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 17

Sieć 28: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej dziecka (subregion słupski - powiat lęborski)
Sieć 28: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej dziecka (subregion słupski - powiat lęborski)

21 listopad 2019, godz. 15:30-17:00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10

Sieć 1: Aktywność muzyczna dziecka (subregion słupski)
Sieć 1: Aktywność muzyczna dziecka (subregion słupski)

22 listopad 2019, godz. 15:30-17:45

Instytut Muzyki, AP w Słupsku, ul. Partyzantów 27

Sieć 21: Interaktywna lekcja z przedmiotów przyrodniczych (Miastko)
Sieć 21: Interaktywna lekcja z przedmiotów przyrodniczych (Miastko)

25 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Sieć 29: Nauczanie geometrii w szkole podstawowej (Miastko)
Sieć 29: Nauczanie geometrii w szkole podstawowej (Miastko)

25 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Sieć 26a: Znaczenie diagnozy edukacyjnej w procesie kształcenia uczniów (subregion słupski)
Sieć 26a: Znaczenie diagnozy edukacyjnej w procesie kształcenia uczniów (subregion słupski)

26 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

Sieć 23a: Wychowanie dzieci i młodzieży w świecie nowej technologii. Wyzwania i problemy (subregion słupski)
Sieć 23a: Wychowanie dzieci i młodzieży w świecie nowej technologii. Wyzwania i problemy (subregion słupski)

27 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

Sieć 11b: Mały człowiek wiele może (gmina Słupsk)
Sieć 11b: Mały człowiek wiele może (gmina Słupsk)

27 listopad 2019, godz. 16:00-17:30

Szkoła Podstawowa w Głobinie

Sieć 8a: Jak uczyć programowania (subregion słupski)
Sieć 8a: Jak uczyć programowania (subregion słupski)

3 grudzień 2019, godz. 15:30-18:30

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 18a: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (subregion słupski)
Sieć 18a: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (subregion słupski)

5 grudzień 2019, godz. 15:30-18:30

sala nr 16 ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 30: Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?
Sieć 30: Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?

9 grudzień 2019, godz. 15:30-18:00

sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

Sieć 9a: Język obcy wcale nam nie obcy, czyli jak uczyć efektywnie i efektownie (subregion słupski)
Sieć 9a: Język obcy wcale nam nie obcy, czyli jak uczyć efektywnie i efektownie (subregion słupski)

10 grudzień 2019, godz. 15:00-18:00

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 5: Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski)
Sieć 5: Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych (subregion słupski)

12 grudzień 2019, godz. 15:30-18:00

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 3a: Diagnozuję i pomagam - czyli rzecz o wspieraniu uczniów w rozwoju (subregion słupski)
Sieć 3a: Diagnozuję i pomagam - czyli rzecz o wspieraniu uczniów w rozwoju (subregion słupski)

17 grudzień 2019, godz. 15:30-17:45

sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

Przejdź do góry strony