Subregion słupski

Sieć 10a: Między nami przyrodnikami
Sieć 10a: Między nami przyrodnikami

5 październik 2021, godz. 15:00-18:00

Plac Zwycięstwa w Słupsku

Sieć 1: ABC doradcy metodycznego
Sieć 1: ABC doradcy metodycznego

13 październik 2021, godz. 10:00-11:30

Stanowisko komputerowe

Sieć 31: Sieć szkolnym animatorów PPEM - kontynuacja udziału w programie
Sieć 31: Sieć szkolnym animatorów PPEM - kontynuacja udziału w programie

20 październik 2021, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 8: Metody pracy nauczyciela chemii w szkole podstawowej
Sieć 8: Metody pracy nauczyciela chemii w szkole podstawowej

20 październik 2021, godz. 17:30-19:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego
Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego

21 październik 2021, godz. 10:00-13:30

SOSW Kościerzyna, ul. Słoneczna 1

Sieć 23a: Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej
Sieć 23a: Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej

21 październik 2021, godz. 15:30-17:45

sala konferencyjna ODN, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 28: Wychowanie do życia w rodzinie w praktyce szkolnej
Sieć 28: Wychowanie do życia w rodzinie w praktyce szkolnej

21 październik 2021, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 3: Aktywność artystyczna dziecka
Sieć 3: Aktywność artystyczna dziecka

22 październik 2021, godz. 15:30-17:45

sala konferencyjna ODN, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 11a: Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym
Sieć 11a: Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym

26 październik 2021, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 4: Cyfrowy przybornik nauczyciela dziecka młodszego
Sieć 4: Cyfrowy przybornik nauczyciela dziecka młodszego

26 październik 2021, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 17a: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko
Sieć 17a: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko

27 październik 2021, godz. 16:00-17:30

Stanowisko komputerowe

Sieć 25a: Vademecum młodego stażem nauczyciela - wychowawcy
Sieć 25a: Vademecum młodego stażem nauczyciela - wychowawcy

28 październik 2021, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 5a: Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego
Sieć 5a: Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego

28 październik 2021, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 9: Między nami doradcami
Sieć 9: Między nami doradcami

październik 2021

Stanowisko komputerowe

Sieć 36: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej
Sieć 36: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej

2 listopad 2021, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 32: Sieć szkolnym animatorów PPEM - koordynatorzy nowi w programie
Sieć 32: Sieć szkolnym animatorów PPEM - koordynatorzy nowi w programie

3 listopad 2021, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 38: Wychowawca w bursie szkolnej
Sieć 38: Wychowawca w bursie szkolnej

9 listopad 2021, godz. 10:00-12:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 12a: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Sieć 12a: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

9 listopad 2021, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 13a: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami
Sieć 13a: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

10 listopad 2021, godz. 15:30-17:00

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5

Sieć 14a: Nowoczesne technologie w edukacji
Sieć 14a: Nowoczesne technologie w edukacji

10 listopad 2021, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 39: Kreatywny nauczyciel muzyki w edukacji wczesnej dziecka
Sieć 39: Kreatywny nauczyciel muzyki w edukacji wczesnej dziecka

15 listopad 2021, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 27a: Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?
Sieć 27a: Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?

18 listopad 2021, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 20a: Samorządność zaczyna się w szkole
Sieć 20a: Samorządność zaczyna się w szkole

22 listopad 2021, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 30: Zajęcia artystyczne jako forma wsparcia psychoprofilaktycznego uczniów
Sieć 30: Zajęcia artystyczne jako forma wsparcia psychoprofilaktycznego uczniów

22 listopad 2021, godz. 16:00-18:15

sala konferencyjna ODN, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 16a: Pedagogika zabawy - elementy treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży
Sieć 16a: Pedagogika zabawy - elementy treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

30 listopad 2021, godz. 15:30-17:45

sala konferencyjna ODN, ul. Poniatowskiego 4a