Subregion słupski

Sieć 1: ABC doradcy metodycznego - spotkanie 1
Sieć 1: ABC doradcy metodycznego - spotkanie 1

7 wrzesień 2022, godz. 11:00-12:45

spotkanie stacjonarne i online

Sieć 11: Nauczyciele - pasjonaci matematyki - spotkanie 1
Sieć 11: Nauczyciele - pasjonaci matematyki - spotkanie 1

28 wrzesień 2022, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 7: Gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego - koszykówka - spotkanie 1
Sieć 7: Gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego - koszykówka - spotkanie 1

29 wrzesień 2022, godz. 16:30-19:00

Sala gimnastyczna - Zespół Szkół Sportowych w Słupsku, ul. Banacha 17

Sieć 4: Aktywność muzyczna dziecka - spotkanie 1
Sieć 4: Aktywność muzyczna dziecka - spotkanie 1

30 wrzesień 2022, godz. 15:30-17:45

sala konferencyjna PODN ul. Poniatowskiego 4a Słupsk

Sieć 17: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej - spotkanie 1
Sieć 17: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej - spotkanie 1

4 październik 2022, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 12: Nauczycieli szkół przysposabiających do pracy - spotkanie 1
Sieć 12: Nauczycieli szkół przysposabiających do pracy - spotkanie 1

4 październik 2022, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 16a: Przyrodnicy to my - spotkanie 1
Sieć 16a: Przyrodnicy to my - spotkanie 1

4 październik 2022, godz. 16:00-19:45

poza PODN - parking przy Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku

Sieć 20: TIK w edukacji - spotkanie 1
Sieć 20: TIK w edukacji - spotkanie 1

10 październik 2022, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 2a: Akademia Psychologa i Pedagoga - spotkanie 1
Sieć 2a: Akademia Psychologa i Pedagoga - spotkanie 1

25 październik 2022, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego - spotkanie 1
Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego - spotkanie 1

27 październik 2022, godz. 10:00-13:00

SOSW w Bytowie, ul. Styp-Rekowskiego 5

Sieć 6: Doświadczenia chemiczne w praktyce - spotkanie 1
Sieć 6: Doświadczenia chemiczne w praktyce - spotkanie 1

grudzień 2022

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie