Subregion słupski

Sieć 27: Vademecum Dyrektora poradni psychologiczno pedagogicznej
Sieć 27: Vademecum Dyrektora poradni psychologiczno pedagogicznej

9 wrzesień 2020, godz. 11:00-14:00

ODN Słupsk ul.Bałtycka 29, sala 28

Sieć 4a: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami
Sieć 4a: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

1 październik 2020, godz. 15:30-17:45

Biały Spichlerz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 12

Sieć 28: Kreatywny nauczyciel w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Sieć 28: Kreatywny nauczyciel w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

11 październik 2020, godz. 09:00-11:15

Zespół Szkół w Łupawie

Sieć 8a: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (Słupsk)
Sieć 8a: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (Słupsk)

13 październik 2020, godz. 15:30-17:45

stanowisko komputerowe

Sieć 17:  Cyfrowo kolorowo. TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Sieć 17: Cyfrowo kolorowo. TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

13 październik 2020, godz. 16:00-17:30

stanowisko komputerowe (zmiana w związku z sytuacją epidemiologiczną)

Sieć 2a: Mały człowiek wiele może
Sieć 2a: Mały człowiek wiele może

20 październik 2020, godz. 16:00-17:30

stanowisko komputerowe (zmiana w związku z sytuacją epidemiologiczną)

Sieć 5a: Samorządność zaczyna się w szkole
Sieć 5a: Samorządność zaczyna się w szkole

22 październik 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Sieć 23: Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych
Sieć 23: Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych

26 październik 2020, godz. 15:00-16:30

stanowisko komputerowe

Sieć 6: Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej nauka poprzez gry i zabawy
Sieć 6: Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej nauka poprzez gry i zabawy

październik 2020

Zespół Szkół Medycznych w Słupsku, ul. Bałtycka 29, sala gimnastyczna

Sieć 25: ABC młodego stażem nauczyciela
Sieć 25: ABC młodego stażem nauczyciela

27 październik 2020, godz. 16:00-17:30

stanowisko komputerowe

Sieć 12a: Interaktywna lekcja biologii i geografii
Sieć 12a: Interaktywna lekcja biologii i geografii

29 październik 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Sieć 18: Nowoczesne technologie w edukacji
Sieć 18: Nowoczesne technologie w edukacji

10 listopad 2020, godz. 17:00-19:15

stanowisko komputerowe

Sieć 5c: Samorządność zaczyna się w szkole
Sieć 5c: Samorządność zaczyna się w szkole

16 listopad 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Sieć 11: Aktywne formy nauczania przedmiotów przyrodniczych
Sieć 11: Aktywne formy nauczania przedmiotów przyrodniczych

17 listopad 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Sieć 1a: Aktywność artystyczna dziecka
Sieć 1a: Aktywność artystyczna dziecka

20 listopad 2020, godz. 15:30-17:00

stanowisko komputerowe

Sieć 26a: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej
Sieć 26a: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej

27 listopad 2020, godz. 15:40-17:55

stanowisko komputerowe

Sieć 9a: Wielokulturowy Ekspres
Sieć 9a: Wielokulturowy Ekspres

30 listopad 2020, godz. 16:30-19:00

stanowisko komputerowe