Subregion słupski

Sieć 31: Sieć szkolnym animatorów PPEM - kontynuacja udziału w programie
Sieć 31: Sieć szkolnym animatorów PPEM - kontynuacja udziału w programie

20 październik 2021, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 9: Między nami doradcami
Sieć 9: Między nami doradcami

październik 2021

Stanowisko komputerowe

Sieć 32: Sieć szkolnym animatorów PPEM - koordynatorzy nowi w programie
Sieć 32: Sieć szkolnym animatorów PPEM - koordynatorzy nowi w programie

29 listopad 2021, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 16a: Pedagogika zabawy - elementy treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży
Sieć 16a: Pedagogika zabawy - elementy treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

30 listopad 2021, godz. 15:30-17:45

sala konferencyjna ODN, ul. Poniatowskiego 4a

Sieć 8: Metody pracy nauczyciela chemii w szkole podstawowej
Sieć 8: Metody pracy nauczyciela chemii w szkole podstawowej

18 styczeń 2022, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 39: Kreatywny nauczyciel muzyki w edukacji wczesnej dziecka
Sieć 39: Kreatywny nauczyciel muzyki w edukacji wczesnej dziecka

10 luty 2022, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 21a: Sieć animatorów edukacji morskiej w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy
Sieć 21a: Sieć animatorów edukacji morskiej w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

28 luty 2022, godz. 15:00-18:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 28: Wychowanie do życia w rodzinie w praktyce szkolnej
Sieć 28: Wychowanie do życia w rodzinie w praktyce szkolnej

3 marzec 2022, godz. 17:00-18:30

Stanowisko komputerowe

Sieć 11a: Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym
Sieć 11a: Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym

15 marzec 2022, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 27a: Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?
Sieć 27a: Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?

17 marzec 2022, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 12a: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Sieć 12a: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

22 marzec 2022, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 14a: Nowoczesne technologie w edukacji
Sieć 14a: Nowoczesne technologie w edukacji

30 marzec 2022, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 23a: Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej
Sieć 23a: Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej

11 kwiecień 2022, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 1: ABC doradcy metodycznego
Sieć 1: ABC doradcy metodycznego

13 kwiecień 2022, godz. 10:00-11:30

Stanowisko komputerowe

Sieć 25a: Vademecum młodego stażem nauczyciela - wychowawcy
Sieć 25a: Vademecum młodego stażem nauczyciela - wychowawcy

21 kwiecień 2022, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 3: Aktywność artystyczna dziecka
Sieć 3: Aktywność artystyczna dziecka

25 kwiecień 2022, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 40: Międzynarodowi nauczyciele dla szkoły jutra
Sieć 40: Międzynarodowi nauczyciele dla szkoły jutra

5 maj 2022, godz. 17:00-18:30

stanowisko komputerowe

Sieć 36: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej
Sieć 36: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej

10 maj 2022, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego
Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego

12 maj 2022, godz. 10:00-14:00

SOSW w Damnicy ul. Korczaka 1

Sieć 10a: Między nami przyrodnikami
Sieć 10a: Między nami przyrodnikami

18 maj 2022, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 17: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko
Sieć 17: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko

18 maj 2022, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 4: Cyfrowy przybornik nauczyciela dziecka młodszego
Sieć 4: Cyfrowy przybornik nauczyciela dziecka młodszego

19 maj 2022, godz. 17:00-20:00

Stanowisko komputerowe

Sieć 35: Wykorzystanie nowoczesnych metod treningu na lekcjach WF
Sieć 35: Wykorzystanie nowoczesnych metod treningu na lekcjach WF

25 maj 2022, godz. 16:30-18:45

Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku ul. Orląt Lwowskich 1

Sieć 38: Wychowawca w bursie szkolnej
Sieć 38: Wychowawca w bursie szkolnej

31 maj 2022, godz. 10:00-12:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 13a: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami
Sieć 13a: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

2 czerwiec 2022, godz. 15:30-17:00

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, ul. Dominikańska 5

Sieć 20a: Samorządność zaczyna się w szkole
Sieć 20a: Samorządność zaczyna się w szkole

6 czerwiec 2022, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 37: Wychowawca w internacie MOW i MOS
Sieć 37: Wychowawca w internacie MOW i MOS

14 czerwiec 2022, godz. 10:00-12:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 5a: Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego
Sieć 5a: Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego

14 czerwiec 2022, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe